Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 1412 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 1412 Next Page
Page Background

PR2

Mitsubishi Materials není jen výrobcemnástrojů

Snažíme se promptně reagovat na požadavky zákazníků a aktivně přispívat k

jejich úspěchu s odhodláním profesionálního řemeslníka.

Budeme usilovat o to, abychom se stali jediným výrobcem nástrojů, který bude

celosvětově nabízet „osobní řemeslné studio“, jedinečnou službu pro naše

zákazníky.

Toto místo vám umožní:

Najít vyspělé technologie a produkty.

Hledat řešení, kdykoli a kdekoli na světě.

Sdílet naše nadšení pro nejnovější trendy technologií a inovace produktů.

V tomto studiu budeme přemýšlet, sdílet, vytvářet a vyvíjet

společně s našimi zákazníky vzrušující řešení, která budou splňovat jejich

specifické požadavky.

VAŠE GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO

MITSUBISHI MATERIALS

Významnašeho loga

Naše logo zobrazuje lidi

stojící

v kruhu a držící

se

za ruce.

Kruh představuje zeměkouli.

Lidé držící

se za ruce vyjadřují naše odhodlání růst a uspět „ruku v ruce“ s našimi

zákazníky z celéhosvětaaúzcesnimi spolupracovat na zlepšení výkonnosti.

Tvar loga zastupuje řadu idejí. Zachycuje obrázek „obráběcích nástrojů“

v kombinaci s dominantním písmenem M z názvu značky Mitsubishi

Materials. Rovněž zobrazuje plamen, který symbolizuje naši vášeň pro

mistrovskou řemeslnou práci.